Aveți întrebări?

Telefon: 0361/802-612
E-mail: info@novapex.ro

Termeni și condiții

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul novapex.ro, aparținând societății Kreativ, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale Kreativ SRL, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului novapex.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Kreativ SRL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Kreativ SRL operează.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Kreativ SRL dorește să informeze vizitatorii, clienții cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii/clienții site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este Kreativ SRL societate comerciala înregistrată în conformitate cu legislația română, având sediul social în localitatea Satu Mare, strada Aurel Vlaicu, nr.150, județul Satu Mare, nr de înregistrare J30/555/2002, cod fiscal RO15004744.

 

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Kreativ SRL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, mărci comerciale.

Vizitatorii/clienții site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către Kreativ SRL

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Kreativ SRL. Prin urmare, vizitatorii/clienții site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie, fără acordul prealabil scris al Kreativ SRL.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Kreativ SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat pe doamna Bian Camelia, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor: Dna Bian Camelia

E-mail:camelia.bian@novapex.ro: tel +40 742273949

Adresă de corespondență: str.Aurel Vlaicu, nr.150, Satu Mare

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea formularului de contact

Kreativ SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului novapex.ro înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor de Kreativ SRL.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Kreativ SRL de a proceda în acest mod.

Kreativ SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

Newsletter 

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter a Kreativ SRL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut comercial.Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter a Kreativ SRL.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al Kreativ SRL.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul novapex.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Kreativ SRL.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Kreativ SRL neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul novapex.ro folosește identificatori de tip cookie.Cookie-urile pe care le folosim pe acest website au o durată de viață variabilă dar aceasta nu depășește 2 ani de zile. Toate cookie-urile sunt de tip „first-party” adică nu sunt transmise altor companii externe.

 

RETENȚIA DATELOR

Kreativ SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele pe care le furnizați prin abonarea în secțiunea de Newsletter a site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Newsletter-ul  primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care Kreativ SRL le prelucrează:

  1. Dreptul de acces la datele prelucrare;
  2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
  3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
  4. Dreptul la portabilitatea datelor;
  5. Dreptul de opoziție;
  6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
  7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Kreativ SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Kreativ SRL precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Kreativ SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul novapex.ro poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea noastra; Kreativ SRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Kreativ SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul novapex.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termeni prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.